FRAKSI NASDEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FRAKSI NASDEM

DPRD KOTA SERANG

 

No.

Nama

Jabatan

1.  H. KHAERONI, S. Sos
KETUA
2.  ROSMILA SARI
WAKIL KETUA
3.  YOPPY R. ST
SEKRETARIS
4.  RONI ALFANTO, SE
ANGGOTA
5.  JUMHADI, S. Ag
ANGGOTA
6.  MOHAMAD HAFID, SE
ANGGOTA